Parterapi på Østerbro – når forholdet trænger til førstehjælp

07 januar 2021 Astrid Pedersen

Alle som har prøvet at leve i et tæt forhold til en anden person ved, at der kan opstå gnidninger nu og da. Dette er helt naturligt, og en del af det at være i et parforhold eller i et ægteskab.

I mange tilfælde vil man hurtigt kunne komme sig over en mindre skærmydsel eller et ubetydeligt fejltrin. Men så er der de bommerter som er utroligt svære at tilgive. Det kan eksempelvis være endog særdeles vanskeligt at komme videre efter utroskab. De fleste mennesker, som lever sammen som enten ægtefolk eller kærestepar, beretter om en følelse af et uoverskueligt tillidsbrud efter utroskab.

Dette kan smitte af på hele forholdet og skabe misstemning og mistrøstighed. Hvis dette ikke skal være ved skal forholdet enten afsluttes eller forbedres. Og uanset hvilken af mulighederne I vælger kan der blive brug for hjælp udefra.

Parterapi – når det gode forhold skal bevares

Det handler nemlig om at bevare et sundt venskabs forhold, også selv om I ikke længere skal leve sammen som par. Dette gør sig i særdeleshed gældende hvis der er børn inde i billedet.

Det er vigtigt for børnene og deres fremtid at de kan se at deres forældre opfører sig som voksne mennesker, også selv om de ikke længere skal være sammen. Et barn som oplever at forældrene udviser kulde og fjendtlighed over for hinanden vil med stor sandsynlighed få svært ved at knytte sig til andre mennesker. Og dette vil have stor betydning for barnets fremtid og dets ønsker om selv at stifte familie som voksen.

Derfor bør I, uanset om I skal blive sammen eller skilles, opsøge en parterapeut som kan give jer de rette redskaber til at nå jeres mål. Er I bosiddende i København kan I med fordel vælge autoriseret psykolog og parterapeut Renate Sommerstad – læs mere på https://renatesommerstad.dk/par-terapi 

Flere Nyheder